Ponuda 18398449 26 Nov 2022 09:45

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 16-45 mm, Širina: 200-1230 mm, Dužina: 600-6000 mm
Ponuda 18367758 15 Nov 2022 11:10

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 16-45 mm, Širina: 200-1230 mm, Dužina: 600-6000 mm
Ponuda 18355123 15 Nov 2022 11:10

Puno Drvo, Jela , Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Azijsko meko drveće, Vrsta drveta: Jela (Picea), Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 50 - 500 m3 mesečno, Debljina: 14-28 mm, Širina: 96-220 mm, Dužina: 2.10-6.00 m, Kvalitet: AB
Ponuda 18354001 15 Nov 2022 11:09

Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj)

Tip šperploče: Laminirana Šperploča (Smeđ Sloj), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 50 - 500 m3 mesečno, Debljina: 9-30 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 2500 mm, Klasa: A/A
Ponuda 18353239 11 Nov 2022 15:24

Puno Drvo, Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 90-125 mm, Širina: 45-250 mm, Dužina: 800-6000 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18353240 11 Nov 2022 15:24

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Douglas , Ariš , Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
40-165 mm 60-285 mm 2000-16000 mm
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Ariš (Larix spp.), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 500 m3 mesečno
Ponuda 18353595 11 Nov 2022 15:23

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 50 - 5000 m3 mesečno, Debljina: 8-100 mm, Širina: 30-300 mm, Dužina: 800-6000 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18353998 11 Nov 2022 15:23

Prirodna Šperploča, Bor Elliotis

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Bor Elliotis (Pinus Elliotis), Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Bor Elliotis (Pinus Elliotis), Količina: 50 - 500 m3 mesečno, Debljina: 9-30 mm, Širina: 1220-1250 mm, Dužina: 2440-2500 mm, Klasa: C+/C
Ponuda 18353242 11 Nov 2022 15:23

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo, Stubovi, Traverze,Struktura Vrata

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Stubovi, Traverze,Struktura Vrata, Količina: 50 - 500 m3 Spot - 1 put , Debljina: 10-60 mm, Širina: 40-100 mm, Dužina: 1000-6000 mm
Ponuda 18354141 11 Nov 2022 15:22

Puno Drvo, Sibirski Ariš, Vanjski Prijenos

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Vanjski Prijenos, Količina: 10 - 500 m3 mesečno, Debljina: 27 mm, Širina: 96 mm, Dužina: 3000-6000 mm, Kvalitet: AB
Ponuda 18389866 06 Sep 2022 07:59

Lamcol - Ravne Grede, GL24h, Jela -Bjelo Drvo, Bor - Crveno Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
60-1000 mm 60-280 mm 3000-16000 mm
Tip: Lamcol - Ravne Grede, Marka: GL24h, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 10 - 500 m3 mesečno
Ponuda 18356545 11 Jul 2022 10:33

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 16-42 mm, Širina: 200-1230 mm, Dužina: 600-6000 mm
Ponuda 18382085 23 Jun 2022 21:46

Duo Grede, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
60-220 mm 80-280 mm 2.5-16 m
Tip: Duo Grede, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 500 m3 mesečno