Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18303232 21 Apr 2020 09:37

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 143 mm AB
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 45 - 600 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3600 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18301213 02 Apr 2020 10:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
30-50 mm 75-200 mm AB
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Letonija, Količina: 45 - 1500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2985; 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18301211 02 Apr 2020 09:38

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 45; 95; 120; 145 mm Frame
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 45 - 450 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm
Ponuda 18297022 21 Feb 2020 12:06

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
24 mm 24; 35; 45; 57; 70; 95; 120; 145 mm C
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 45 - 300 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1.5; 1.8; 2.4; 2.7; 3; 3.9; 3.6 m