Kategorija proizvoda: Četinari - Rezanja , Trupaca Od Mekog Drveta Očistiti sve
Ponuda 18271233 06 Sep 2021 04:00

Okrajčena Daska, Čempres,

Debljina Širina Kvalitet
25-200 mm 76-200 mm A
Vrsta drveta: Čempres, , Porijeklo: Kanada, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 50 - 500 m3 mesečno, Dužina: 1800-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18320277 09 Jul 2021 04:00

Za Rezanje

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hinoki Cypress; Yellow/Red Cedar, Količina: 5 40'kontejner Spot - 1 put , Prečnik: 16+ cm, Dužina: 4.0; 2.4; 2.0 m
Ponuda 18311221 07 Jul 2021 04:00

Rezanja

Debljina Širina Kvalitet
32; 38; 50; 117; 130 mm 76; 101; 117; 130; 153; 180; 210; 250; 270; 300 mm Klase ploča WCLIB: Construction
Vrsta drveta: Cypress, Količina: 40 - 500 m3 mesečno, Dužina: 2100; 2800; 3000; 3650; 4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18340382 19 Apr 2021 21:56

Kineski Žalosni Čempres

Debljina Širina Kvalitet
1 in 5.25; 5.5; 7.25; 9.25; 11.25 in RIS pravila: Construction Common/Deck Common
Vrsta drveta: Kineski žalosni čempres (Cupressus funebris), Količina: 2 40'kontejner mesečno, Dužina: 8; 12; 16 ft, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)