Kategorija proizvoda: Drvne komponente , Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18269272 25 Aug 2020 04:00

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bosna i Hercegovina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 24 paleta Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18269270 27 Jul 2020 08:58

Jela Drveni Peleti ENplus Bosna i Hercegovina

Tip: Drveni peleti, Količina: 1 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba)
Ponuda 18276076 27 Jul 2020 08:58

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Jela , Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: Windows / doors, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: DL: 72x86/ 600-3000; FJ: 72x86/6000, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: DIN4