Kategorija proizvoda: Drvne komponente , Trupaca Od Mekog Drveta Očistiti sve
Ponuda 18276076 28 Sep 2020 09:51

Europsko Meko Drvo (četinari), Puno Drvo, Jela , Jela -Bjelo Drvo

Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Tip: Ljepljene Vertikale Prozora, Finalna upotreba: Windows / doors, Količina: 20 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: DL: 72x86/ 600-3000; FJ: 72x86/6000, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: DIN4
Ponuda 18306788 22 May 2020 13:34

Rezana građa - jela/smrča

Proizvod: Elements for wooden pallets, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Prečnik: z mm, Dužina: 3; 4; 5 m, Kvalitet: Good