Kategorija proizvoda: Strojevi Za Obradu Drveta , Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18269270 28 Sep 2020 09:50

Jela Drveni Peleti ENplus Bosna i Hercegovina

Tip: Drveni peleti, Količina: 1 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba)
Ponuda 18269272 25 Aug 2020 04:00

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Bosna i Hercegovina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 24 paleta Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva