Potražnja 18014956 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 67 mm Hand Shaped
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 75 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014958 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 72 mm A and B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 25 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014959 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 52 mm according to the specification
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014961 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 56 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014964 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 67 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 40 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014966 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 56 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014968 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 67 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 125 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014969 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
34 mm 67 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 50 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014970 18 Sep 2022 14:22

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
45 mm 41 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 20 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Ponuda 17993653 18 Sep 2022 14:20

Bukva Drveni Briketi DINplus Rumunija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rumunija, Količina: - - - tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Potražnja 18014953 15 Sep 2022 10:07

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20; 25; 32; 34; 45; 50; 55; 64 mm 50-72 mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 600 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014954 15 Sep 2022 10:07

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 65 mm A,B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 25 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Potražnja 18014980 15 Sep 2022 10:07

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
64 mm 64 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 20 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Ponuda 18317707 05 Sep 2022 06:59

Puno Drvo, Bukva, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Tip: Ukrasi, Količina: 6 - 29 m3 mesečno, Debljina: Ø 16.2 mm, Širina: Ø 16. 2 mm, Dužina: 605 / 627 / 758 mm, Kvalitet: A - free of defects B - color accepted
Ponuda 18311244 10 Jul 2022 17:02

Puno Drvo, Bukva, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Tip: Ukrasi, Količina: 10 - 50 m3 mesečno, Debljina: 3 - 60 mm, Širina: 3 - 60 mm, Dužina: 350 - 2400 mm, Kvalitet: A - free of defects B - color accepted
Ponuda 18311245 10 Jul 2022 17:02

Puno Drvo, Bukva, Ukrasi

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Tip: Ukrasi, Količina: 10 - 50 m3 mesečno, Debljina: 3 - 60 mm, Širina: 10 -150 mm, Dužina: 350 - 2400 mm, Kvalitet: A - free of defects B - color accepted
Ponuda 18224271 24 Jun 2022 11:51

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Tip: Dijelovi Namještaja, Finalna upotreba: Beech for furniture, Količina: 1 - 30 m3 Spot - 1 put , Dimenzije: 40x40x400/600/800; 45x45x400/600/800; 52x52x400/600/800; 64x64x400/600/800
Ponuda 17997355 24 Jun 2022 11:41

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Dijelovi Namještaja, Finalna upotreba: scaune, mobila, rame, FJ / chairs, furniture, photo frames, FJ pannels, Količina: - komada mesečno, Dimenzije: 20/72/200-500
Potražnja 18014971 24 Jun 2022 11:41

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
45 mm 45 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 m3 godišnje, Dužina: 1000 mm
Ponuda 17997356 19 Jun 2022 12:00

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: Dijelovi Namještaja, Finalna upotreba: scaune, mobila, rame, FJ / chairs, furniture, photo frames, FJ pannels, Količina: - komada mesečno, Dimenzije: 18/41/200-500
Ponuda 18313364 27 Oct 2021 04:00

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Određeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: 1610, Naziv posla: inginer uscare / tratament termic al lemnului (fag), Zemlja: Rumunija