Ponuda 18328459 05 Jan 2021 20:03

Drvo za potpalu

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 3 - 5 kamion godišnje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 17962743 05 Jan 2021 19:51

Ogrijevno drvo Fichte-Kiefer

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 5.0 - 10.0 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 17950292 05 Jan 2021 19:51

Bukovi ogrijev cijepani u paletama

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 80 - 100 kamion godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18295245 05 Jan 2021 19:51

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 50 mm 50+ mm I/II/III
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 10 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2+ m