Ponuda 17950292 24 Sep 2021 12:38

Bukovi ogrijev cijepani u paletama

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 80 - 100 kamion godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18295245 24 Sep 2021 12:38

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 50 mm 50+ mm I/II/III
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 10 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2+ m
Ponuda 18328459 26 Jul 2021 09:04

Drvo za potpalu

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 3 - 5 kamion godišnje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo