Ponuda 18428813 22 Jul 2024 09:38

Podeljen Bukva drva za potpalu 1-99 kamion / godina

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1 - 99 kamion godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18295245 20 Jun 2024 10:29

Okrajčena Daska Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 50 mm 50+ mm I/II/III
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 10 - 100 m3 mesečno, Dužina: 2+ m
Ponuda 17962743 11 Jun 2024 08:57

Ogrijevno drvo Fichte-Kiefer

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Porijeklo: Bosna i Hercegovina, Količina: 5.0 - 10.0 kamion mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 18428818 13 May 2024 08:30

bukva ogrijevno drvo

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1 - 25 tona godišnje, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18428817 13 May 2024 08:30

fire starter wood

Tip: Drvo Za Potpalu, Količina: 1 - 25 tona godišnje, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo
Ponuda 18328459 16 Feb 2024 09:31

Drvo za potpalu

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 3 - 5 kamion godišnje, Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo