Ponuda 18439003 22 May 2024 10:11

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19; 20; 26 mm, Širina: 1300 mm, Dužina: 3000 mm
Ponuda 18391869 15 Jul 2024 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19; 26 mm, Širina: 300-1300 mm, Dužina: 400-3000 mm
Ponuda 18393215 21 Jun 2024 10:05

Samica Javor

Debljina Dužina Kvalitet
27 mm 2000 - 3000 mm 1; 2; 3
Tip: Samica, Vrsta drveta: Javor, Porijeklo: Poljska, Količina: 1 - 22 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18445599 12 Jun 2024 10:24

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 19; 20; 26 mm, Širina: 1300 mm, Dužina: 3000 mm
Ponuda 18402849 22 Mar 2024 11:56

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 25; 26; 27 mm, Širina: 400 - 1300 mm, Dužina: 1000 - 5000 mm
Ponuda 18402848 22 Mar 2024 11:56

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 25; 26; 27 mm, Širina: 400 - 1300 mm, Dužina: 500 - 5000 mm