Ponuda 18319989 07 Oct 2020 10:49

Friza, Uobičajena Crna Joha

Debljina Širina Kvalitet
22; 24; 26 mm 40-100 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Količina: 32 - 160 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18318773 23 Sep 2020 15:04

Samica,, Breza

Debljina Dužina Kvalitet
22; 25; 32; 38; 50 mm 3000 mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Breza, Porijeklo: Rusija, Količina: 25 - 250 m3 mesečno
Ponuda 18318490 21 Sep 2020 11:42

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Aspen

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Aspen (bijela topola), Porijeklo: Rusija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18-45 mm, Širina: 50-1250 mm, Dužina: 5000 mm
Ponuda 18318486 21 Sep 2020 11:37

Okrajčena Daska, Aspen

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 50 mm 100+ mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Aspen (bijela topola), Količina: 40 - 200 m3 mesečno, Dužina: 2000+ mm
Ponuda 18318481 21 Sep 2020 11:32

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
22; 26; 40; 50 mm 2000+ mm ABC
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 25 - 200 m3 mesečno
Ponuda 18141740 04 Aug 2020 04:00

Četvrtače, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
50-100 mm 50-100 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 50.0 - 100.0 m3 mesečno, Dužina: 250-780 mm
Ponuda 18141743 04 Aug 2020 04:00

Friza, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
25; 27; 30; 32 mm 50-125 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 300-1700 mm
Ponuda 18052245 13 Jul 2016 15:54

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
20+ mm 250/300/350/400/450/500 cm B 1
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100.0 - 200.0 m3 mesečno