Ponuda 18307620 29 Jun 2020 10:27

Lepa (Ukrasna) Šperploča, Hrast

Tip šperploče: Lepa (Ukrasna) Šperploča, Vrsta - lice: Hrast, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Aspen (bijela topola), Količina: 35 - 200 m3 mesečno, Debljina: 16+ mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2050/2450/2800 mm, Klasa: A/B, B/C
Ponuda 18309369 16 Jun 2020 16:14

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 18+ mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 500-5000 mm
Ponuda 18309294 16 Jun 2020 09:51

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20-50 mm, Širina: 30-50 mm, Dužina: 400-6000 mm
Ponuda 18305872 14 Jun 2020 10:12

3-slojni Panel Od Punog Drveta, Jela -Bjelo Drvo

Paneli od punog drveta: 3-slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 84 mm, Širina: 75 mm, Dužina: 500-2500 mm
Ponuda 18141743 05 May 2020 04:00

Friza, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
25; 27; 30; 32 mm 50-125 mm F 1
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 300-1700 mm
Ponuda 18141740 05 May 2020 04:00

Četvrtače, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
50-100 mm 50-100 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 50.0 - 100.0 m3 mesečno, Dužina: 250-780 mm
Ponuda 18052245 13 Jul 2016 15:54

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
20+ mm 250/300/350/400/450/500 cm B 1
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100.0 - 200.0 m3 mesečno
Ponuda 18025633 29 Jun 2016 14:29

Četvrtače, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 mm 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 mm F 1
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 25.0 - 100.0 m3 mesečno, Dužina: 200-1500 mm