Ponuda 18277195 16 Jun 2020 09:57

Rekonstituisani Bulovi, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 - 2000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18283610 16 Jun 2020 09:57

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm C
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 150 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18294338 16 Jun 2020 09:57

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm C
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 1500 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18294333 16 Jun 2020 09:57

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm B
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 600 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18294332 16 Jun 2020 09:57

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm A
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 300 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18220650 11 Jun 2020 04:00

Za Rezanje, Bukva, FSC

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Kvalitet: a/b/c, Količina: 100 - 2000 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm, Dužina: 3.0 m
Ponuda 18308113 03 Jun 2020 09:12

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm A
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Poljska, Količina: 90 - 1000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18294336 29 Jan 2020 09:33

Samica,, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
26; 32; 38; 50 mm 2000+ mm B color
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 - 90 m3 Spot - 1 put