Ponuda 18435571 11 Feb 2024 19:28

Bukva, Hrast, Smeđi Jasen f a 100+ mm * 100+ mm * 1000+ mm traverse prirodno sušenje 10-500 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
100+ mm 100+ mm F A
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Smeđi jasen, Količina: 10 - 500 m3 mesečno, Dužina: 1000+ mm
Ponuda 18435570 11 Feb 2024 19:25

Ručke za alata ili štapići

Dužina Prečnik Širina
200+ mm 16+ mm 16+ mm
Tip: Round Sticks, Dowels
Ponuda 18435569 11 Feb 2024 19:22

Bukva, Grab, Smeđi Jasen f a 16+ mm * 16+ mm * 200+ mm okrajčena daska vještačko sušenje 10-500 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
16+ mm 16+ mm F A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Grab, Smeđi jasen, Količina: 10 - 500 m3 mesečno, Dužina: 200+ mm
Ponuda 18435568 11 Feb 2024 19:21

F a 16+ mm * 16+ mm * 200+ mm četvrtače vještačko sušenje 10-500 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
16+ mm 16+ mm F A
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Smeđi jasen, Količina: 10 - 500 m3 mesečno, Dužina: 200+ mm
Ponuda 18435567 11 Feb 2024 19:16

Bukva, Hrast, Smeđi Jasen 20+ mm * 20+ mm * 200+ mm okrajčena daska vještačko sušenje 10-500 m3 / mjesec pošiljalac Ukrajina

Debljina Širina Kvalitet
20+ mm 20+ mm F A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Smeđi jasen, Količina: 10 - 500 m3 mesečno, Dužina: 200+ mm
Ponuda 18426358 12 Oct 2023 10:19

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Količina: 22 - 2000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Kvalitet: A1