Potražnja 18391420 20 Sep 2022 14:32

Rekonstituisani Bulovi, Ariš , Sibirski Ariš

Debljina Dužina Kvalitet
28; 38; 63; 75 mm 400+ cm 0-II
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Sibirski ariš, Količina: 40 m3 Spot - 1 put
Potražnja 18390138 20 Sep 2022 11:49

Samica,, Hrast

Debljina Dužina Kvalitet
18; 27; 34; 41; 45; 50; 54; 60; 65; 80; 100 mm 3 m A/B
Tip: Samica,, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30-35 tona Spot - 1 put
Potražnja 18391422 19 Sep 2022 12:01

Za Rezanje, Smeđi Jasen

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Kvalitet: a/b, Količina: 120/150 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ cm, Dužina: 300+ cm
Potražnja 18391425 19 Sep 2022 11:59

Za Rezanje, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Kvalitet: a/b, Količina: 120/150 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30+ cm, Dužina: 300+ cm
Potražnja 18390137 16 Sep 2022 12:02

Rekonstituisani Bulovi, Bukva

Debljina Dužina Kvalitet
18; 27; 34; 41; 45; 50; 54; 60; 65; 80; 100 mm 3 m A/B, B/C, C
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30-35 m3 Spot - 1 put