Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18398048 23 Nov 2022 03:34

Bukva, Breza, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 48 - 480 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Ponuda 18397304 15 Nov 2022 11:04

Bukva, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 48 - 480 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Hrast
Ponuda 18396910 10 Nov 2022 10:24

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 48 - 1350 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18395648 04 Nov 2022 07:58

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Poljska

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Poljska, Količina: 24 - 192 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda 18394961 21 Oct 2022 04:45

Breza Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1617 - 6468 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza
Ponuda 18394744 19 Oct 2022 09:22

Bukva, Breza, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 20 - 2000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Ponuda 18390797 16 Oct 2022 09:06

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 320 - 1250 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18392031 14 Oct 2022 07:58

Bor - Crveno Drvo Drvo Za Potpalu Austrija

Tip: Drvo Za Potpalu, Količina: 5760 - 11520 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda 18392750 02 Oct 2022 03:22

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Austrija

Tip: Drveni peleti, Količina: 22 - 15000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda 18389019 02 Oct 2022 03:13

Smeđi Jasen, Bukva, Grab Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 48 - 480 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bukva, Grab
Ponuda 18387647 01 Oct 2022 06:17

Grab Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 44 - 440 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab
Ponuda 18391704 21 Sep 2022 14:35

Smeđi Jasen, Grab Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 40 - 120 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Smeđi jasen, Grab
Ponuda 18385623 12 Sep 2022 11:04

Grab Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 39 - 390 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Grab
Ponuda 18390405 09 Sep 2022 11:18

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 36 - 360 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18389706 05 Sep 2022 09:21

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 36 - 360 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18388184 19 Aug 2022 15:18

Breza, Hrast Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 240 - 240 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza, Hrast
Ponuda 18387790 15 Aug 2022 20:37

Smeđi Jasen, Javor Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 22 - 220 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Smeđi jasen, Javor
Ponuda 18387020 06 Aug 2022 21:21

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Necepane Austrija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Necepane, Količina: 48 - 4800 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva