Ponuda 18192361 27 Sep 2021 08:32

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50-60 mm 100+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 90 - 175 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300-4000 mm
Ponuda 18182582 27 Sep 2021 08:28

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 43; 50; 60 mm 50; 60; mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 300-950; mm
Ponuda 18001922 27 Sep 2021 08:21

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Rumunija

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 1 paleta Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18317405 06 Sep 2021 07:02

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100+ mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300+ mm
Ponuda 18156137 05 Aug 2021 11:31

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
60 mm 100+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 600 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300-3000 mm
Ponuda 17966679 05 Aug 2021 11:30

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 50; 60 mm 100+ mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1200.0 - 1500.0 m3 mesečno, Dužina: 300 - 4000 mm
Ponuda 18309038 08 Jun 2021 06:30

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 100 mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-4000 mm
Ponuda 18061053 21 Nov 2016 04:00

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 43; 50 mm 10+ cm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1500 m3 mesečno, Dužina: 0.30-2.5+ m