Ponuda 18362827 05 Dec 2022 08:41

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Mašine za obradu drveta, Naziv posla: Operator CNC, Zemlja: Rumunija
Ponuda 18309038 30 Nov 2022 12:41

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 100 mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-4000 mm
Ponuda 18190483 26 Nov 2022 10:25

Tehnologija, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Tehnologija, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: manipulanti + motostivuitorist
Ponuda 18381674 10 Nov 2022 10:31

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: 24 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18377626 08 Nov 2022 13:03

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: confectioner, Zemlja: Rumunija
Ponuda 18392052 25 Sep 2022 17:03

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Mašine za obradu drveta, Naziv posla: Inginer, Zemlja: Rumunija
Ponuda 18192361 22 Sep 2022 14:15

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50-60 mm 100+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 90 - 175 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300-4000 mm
Ponuda 18317405 01 Sep 2022 12:17

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100+ mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300+ mm
Ponuda 18370035 23 Aug 2022 13:56

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: operatori
Ponuda 18370037 23 Aug 2022 13:56

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: inginer/subinginer/tehnician
Ponuda 18370038 23 Aug 2022 13:56

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: operatori CNC
Ponuda 18370039 23 Aug 2022 13:56

Proizvodnja, Rumunija

Tip: Posao Na Neodređeno Vreme, Funkcija: Proizvodnja, Polje aktivnosti: Pilana, Naziv posla: Manipulant marfa
Ponuda 18386968 05 Aug 2022 15:56

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Rumunija, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 28 mm, Širina: 300/600 mm, Dužina: 1200/2400 mm
Ponuda 18156137 01 Aug 2022 12:05

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
60 mm 100+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 600 m3 Spot - 1 put , Dužina: 300-3000 mm
Ponuda 17966679 31 Jul 2022 16:36

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 50; 60 mm 100+ mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1200.0 - 1500.0 m3 mesečno, Dužina: 300 - 4000 mm
Ponuda 18379386 23 Jun 2022 05:34

Puno Drvo, Jela , Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rumunija, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: - - - m3 Spot - 1 put , Debljina: -- mm, Širina: -- mm, Dužina: -- mm, Kvalitet: A
Ponuda 18379350 23 Jun 2022 05:34

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20-50 mm, Širina: 1300 mm, Dužina: 3000 mm
Ponuda 18379348 23 Jun 2022 05:34

Bukva Drveni Briketi Rumunija

Tip: Drveni briketi, Količina: 1 - 22 paleta mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18061053 21 Nov 2016 04:00

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 38; 43; 50 mm 10+ cm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1500 m3 mesečno, Dužina: 0.30-2.5+ m