Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Potražnja 18379267 27 Aug 2022 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Breza

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Breza, Sastav: Finger Jointed or Solid, Debljina: 18-40 mm, Širina: 200-1250 mm, Dužina: 500-5000 mm
Potražnja 18375827 22 Aug 2022 01:12

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem, Bukva

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Bukva, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 9; 12; 15; 18; 20; 25 mm, Širina: 1850; 1900; 2100; 2200 mm, Dužina: 2440; 2750 mm
Potražnja 18345114 05 Jun 2022 00:58

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Uobičajena Crna Joha, Bukva, Eucalyptus

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Uobičajena crna joha, Bukva, Eucalyptus, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-45 mm, Širina: 300-900 mm, Dužina: 900-5000 mm
Potražnja 18379208 28 May 2022 08:25

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Ariš , Bor - Crveno Drvo

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sastav: both Solid and FJ, Debljina: 16-42 mm, Širina: 100-2400 mm, Dužina: 1200-5000 mm
Potražnja 18377328 10 May 2022 10:24

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bagrem, Bukva, Eucalyptus

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bagrem, Bukva, Eucalyptus, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18; 40 mm, Širina: 200-1250 mm, Dužina: 3000 mm
Potražnja 18375815 21 Apr 2022 09:41

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bor - Crveno Drvo, Primorski Bor

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Primorski Bor (Pinus pinaster), Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 18 mm, Širina: 650; 600 mm, Dužina: 3000 mm