Kategorija proizvoda: Liščari (Evrope,Sjeverne Amerike) - Rezanja Očistiti sve
Potražnja 18382287 25 Sep 2022 04:00

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 100; 140; 550 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 3000-3200 mm
Potražnja 18372270 16 Sep 2022 19:17

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 50 mm 100+ mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 200 m3 mesečno, Dužina: 300+; 1000+; 2100+ mm
Potražnja 18377753 13 Aug 2022 04:00

Okrajčena Daska, Bukva, FSC

Debljina Širina Kvalitet
18; 22; 50 mm 100+ mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2100-4000 mm
Potražnja 18387075 08 Aug 2022 10:24

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
38 mm 100+ mm AB
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 2100+ mm
Potražnja 18367413 30 Jul 2022 23:41

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 38; 50 mm 100+ mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1 40'kontejner mesečno, Dužina: 2.1+ m
Potražnja 18366663 21 Jul 2022 10:05

Okrajčena Daska, Bagrem, Bukva, Eucalyptus

Debljina Širina Kvalitet
20; 50 mm 50+ mm Neobrađen/rustičan
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bagrem, Bukva, Eucalyptus, Količina: 2 40'kontejner mesečno, Dužina: 300+ mm
Potražnja 18382289 26 Jun 2022 14:06

Okrajčena Daska, Bagrem

Debljina Širina Kvalitet
22-30 mm 100-200 mm A/B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bagrem, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 100-300 cm
Potražnja 18379941 05 Jun 2022 11:04

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 100 mm B
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 80 m3 mesečno, Dužina: 1000-4000 mm
Potražnja 18376269 27 Apr 2022 12:48

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
26-50 mm 80+ mm #1 common
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 m3 mesečno, Dužina: 1800+ mm
Potražnja 18365905 14 Apr 2022 04:00

Okrajčena Daska, Bagrem, Bijeli Jasen, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
27; 32; 50; 52 mm 50+ mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bagrem, Bijeli jasen, Bukva, Količina: 120 m3 mesečno, Dužina: 250+ mm