Ponuda 18376341 21 Sep 2022 11:47

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 5000 - 6500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Pine and Birch, Visina: 90 mm, Širina: 90 mm, Dužina: 90 mm
Ponuda 18376475 21 Jul 2022 08:40

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 5000 - 6500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Pine and Birch, Visina: 72 mm, Širina: 72 mm, Dužina: 100 mm
Ponuda 18358746 21 Jul 2022 08:40

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 5000 - 6500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Breza, Visina: 100 mm, Širina: 100 mm, Dužina: 100 mm, Oznaka tretmana: ISPM 15
Ponuda 18377022 21 Jul 2022 08:39

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 5000 - 6500 m3 mesečno, Vrsta drveta: Pine and Birch, Visina: 80 mm, Širina: 80 mm, Dužina: 80 mm
Ponuda 18377191 21 Jul 2022 08:39

MASTER, Topola

Marka: MASTER, Vrsta drveta: Topola, Količina: 4500 - 5000 m3 mesečno, Debljina greda: 45 mm, Širina greda: 100 mm, Dužina greda: 3200 mm
Ponuda 18377432 21 Jul 2022 08:39

MASTER, Topola

Marka: MASTER, Vrsta drveta: Topola, Količina: 4500 - 5000 m3 mesečno, Debljina greda: 17 mm, Širina greda: 90 mm, Dužina greda: 1100 mm
Ponuda 18378264 21 Jul 2022 08:37

MASTER, Topola

Marka: MASTER, Vrsta drveta: Topola, Količina: 4500 - 5000 m3 mesečno, Debljina greda: 35 mm, Širina greda: 35 mm, Dužina greda: 200 mm
Ponuda 18380170 21 Jul 2022 08:34

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 48 - 51 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Pine and Birch, Visina: 120 mm, Širina: 90 mm, Dužina: 90 mm
Ponuda 18381047 21 Jul 2022 08:34

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 48 - 51 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Kineski bor (Pinus tabulaeformis), , Visina: 90 mm, Širina: 90 mm, Dužina: 120 mm
Ponuda 18381638 21 Jul 2022 08:34

Kalupljeni Paletni Blok , Novo

Tip: Kalupljeni Paletni Blok , Količina: 48 - 51 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Kineski bor (Pinus tabulaeformis), , Visina: 100 mm, Širina: 100 mm, Dužina: 110 mm