Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18382945 04 Jan 2023 11:52

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Belarus

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Belarus, Količina: 22 - 440 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo