Potražnje Očistiti sve
Potražnja 18389968 06 Sep 2022 14:52

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Kipar

Tip: Drveni peleti, Količina: 700 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Potražnja 18378700 24 May 2022 08:03

Bor - Crveno Drvo Drveni Peleti Kipar

Tip: Drveni peleti, Količina: 2000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Potražnja 18376237 27 Apr 2022 08:52

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 100 mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_C
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000-4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)