Ponuda 18399177 05 Dec 2022 08:22

Okrajčena Daska, Bor -

Debljina Širina Kvalitet
19> mm 19> mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) -, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 50 - 500 m3 mesečno, Dužina: 1000-4000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)