Ponuda 18306410 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Bijeli Jasen, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: A/AB, Količina: 4000 - 40000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 210+ m
Ponuda 18287771 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Aningre Bijeli, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Aningre bijeli(Tanganyika Nuss), Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: B(druga), Količina: 1600 - 1600 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 1 mm, Dužina: 50-205 cm
Ponuda 18287770 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Američka Lipa, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Američka lipa, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 2500 - 2500 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 150-250 cm, Širina: 10+ cm
Ponuda 18298711 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Trešnja, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Trešnja, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AB/B, Količina: 3000 - 3000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 50-250 cm, Širina: 10+ cm
Ponuda 18298709 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Trešnja, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Trešnja, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AB/B, Količina: 4000 - 4000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 100-250 cm, Širina: 10+ cm
Ponuda 18283458 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Bijeli Jasen, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: BC (backs), Količina: 5000 - 30000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 210-300 cm
Ponuda 18294491 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Koto , Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Koto (Pterygota, Anatolia), Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 2000 - 2000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm
Ponuda 18294493 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Crveni Hrast, Rezano Karter (žica)

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Crveni hrast, Kapacitet - rezanja: rezano Karter (žica), Kvalitet: A/AB, Količina: 1000 - 4000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 280-350 cm
Ponuda 18282623 21 Jul 2020 09:01

Prirodni Furnir, Orah, Prva I Zadnja Daska

Tip rezanog furnira: Prirodni Furnir, Vrsta drveta: Orah, Kapacitet - rezanja: Prva i zadnja daska, Kvalitet: AB(prva i druga), Količina: 3000 - 7000 m2 (sqm) Spot - 1 put , Debljina: 0.6 mm, Dužina: 1800-2700 mm