Ponuda 18427463 23 May 2024 13:44

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Profilisane Vertikale

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Profilisane Vertikale, Količina: 50 m3 mesečno, Debljina: 19 mm, Širina: 110; 140 mm, Dužina: 3500; 4000 mm, Kvalitet: A; A-B; B
Ponuda 18427732 23 May 2024 13:44

Puno Drvo, Obéché , Plinthes

Tip masivnog drveta: Afričko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Obéché (Abachi, Ayous, Samba, Wawa), Tip: Plinthes, Količina: 1000 m mesečno, Debljina: 10-15 mm, Širina: 40-140 mm, Dužina: 2000-3000 mm, Kvalitet: A; A-B; B
Ponuda 18430602 23 May 2024 13:44

Puno Drvo, Obéché , Ograde

Tip masivnog drveta: Afričko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Obéché (Abachi, Ayous, Samba, Wawa), Tip: Ograde, Količina: 1 - 10000 m mesečno
Ponuda 18437091 23 May 2024 13:44

Bukva 32 mm * 32 mm * 500 mm friza vještačko sušenje 3-6 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 32 mm A-AB
Tip: Friza, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 3 - 6 m3 mesečno, Dužina: 500 mm
Ponuda 18437953 23 May 2024 13:44

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Tip: ., Finalna upotreba: ., Količina: 1 - 5 m3 mesečno, Dimenzije: 22X50X400/600/800/1000
Ponuda 18433889 23 May 2024 13:44

Puno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 50 - 200 m3 mesečno, Debljina: 19 mm, Širina: 144 mm, Dužina: 4000 mm, Kvalitet: A; A-B; B
Ponuda 18433884 23 May 2024 13:44

Puno Drvo, Obéché , Plinthes

Tip masivnog drveta: Afričko tvrdo drvo (liščari), Vrsta drveta: Obéché (Abachi, Ayous, Samba, Wawa), Tip: Plinthes, Količina: 1000 - 100000 m mesečno, Debljina: 10-15 mm, Širina: 40-140 mm, Dužina: 2000-3000 mm, Kvalitet: A; A-B; B