Ponuda 18332007 04 Feb 2021 11:45

Puno Drvo, Bukva, Profilisane Vertikale

Tip masivnog drveta: Evropski lišćari, Vrsta drveta: Bukva, Tip: Profilisane Vertikale, Količina: 2 40'kontejner mesečno, Debljina: 50 mm, Širina: 50 mm, Dužina: 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 mm, Kvalitet: AA/AB
Ponuda 18331333 29 Jan 2021 16:52

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen, Bukva, Hrast

Debljina Širina Kvalitet
55 mm 120 mm ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Bukva, Hrast, Količina: 5 kamion mesečno, Dužina: 2+ m
Potražnja 18329522 15 Jan 2021 11:57

Za Rezanje, Bor - Crveno Drvo

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 150 m3 mesečno, Prečnik: 20-35 cm, Dužina: 4 m, Kvalitet: A, AB, ABC
Ponuda 18328310 04 Jan 2021 21:42

Okrajčena Daska, Louro, FSC

Debljina Širina Kvalitet
25.4 mm 250 mm FAS (firsts and seconds)
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Louro, Glavna karakteristika: FSC, Količina: 1 - 50 40'kontejner Spot - 1 put , Dužina: 2000 mm
Ponuda 18310955 31 Dec 2020 13:25

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16-63 mm 75-200 mm ABC or construction
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 4 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18310956 31 Dec 2020 13:24

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bor - Crveno Drvo, Kalifornijski Bor, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
16; 19; 22; 25; 28; 30; 35; 44; 47 mm 75; 95; 100; 125; 150 mm all grade range
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Kalifornijski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 4 m3 mesečno, Dužina: 3-6 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18310583 29 Dec 2020 18:43

Okrajčena Daska, Kaoba, Honduraski Mahagoni, Pravi Mahagoni

Debljina Širina Kvalitet
25-75 mm 2100+ mm -
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Kaoba, Honduraski Mahagoni, Pravi Mahagoni, Količina: 1 - 50 20'kontejner mesečno, Dužina: 150+ mm
Ponuda 18269507 29 Dec 2020 18:08

Okrajčena Daska, Hrast, Iskrčeno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
30-100 mm 15-300 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Glavna karakteristika: Iskrčeno drvo, Količina: 22 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1500-4000 mm
Ponuda 18268191 29 Dec 2020 17:55

Okrajčena Daska, Padouk

Debljina Širina Kvalitet
25; 38; 50 mm 25+ cm AB, ABC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Padouk (Camwood, Barwood, Mbel, Corail), Količina: 24 m3 mesečno, Dužina: 1.85 + m
Ponuda 18052250 28 Dec 2020 04:00

Mahagoni

Debljina Širina Kvalitet
50. mm 150 mm FAS
Vrsta drveta: Mahagoni, Količina: 99 20'kontejner godišnje, Dužina: 2.1 m
Ponuda 18268515 28 Dec 2020 04:00

Neklizajući Brodski Pod (2 Strane)

Vrsta/materijal : Gonfolo/Mandioqueira, Tip: Neklizajući Brodski Pod (2 Strane), Količina: 29.5 m3 Spot - 1 put , Širina: 145 mm, Dužina: 7+ ft, Debljina: 21 mm
Ponuda 18326779 14 Dec 2020 14:52

Bor - Crveno Drvo, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 1 40'kontejner mesečno, Širina: 400-600 mm, Dužina: 2100; 4200 mm, Debljina: 14-25 mm
Ponuda 18326756 14 Dec 2020 12:18

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
36 mm 86 mm Deadwood, AD
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 1 40'kontejner mesečno, Dužina: 2950; 3950 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18309241 14 Dec 2020 10:38

Za Rezanje (Furnira), Crna Topola

Proizvod: Za Rezanje (Furnira), Vrsta drveta: Crna topola, Kvalitet: a/b/c, Količina: 6 kamion mesečno, Prečnik: 30-65 mm, Dužina: 11.5+ m
Ponuda 18317827 14 Dec 2020 04:00

Okrajčena Daska, Orah

Debljina Širina Kvalitet
26 mm 80 mm see pictures
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Orah, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 250 mm
Ponuda 18319110 28 Sep 2020 10:27

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Azobé , Dabema

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 1 m F 1
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Azobé (Bongossi, Ekki), Dabema (Dahoma, Bukundu), Količina: 1 40'kontejner Spot - 1 put , Dužina: 5 m
Ponuda 18319109 28 Sep 2020 10:26

Okrajčena Daska, Dabema , Iroko , Sapelli

Debljina Širina Kvalitet
2 in 6+ in FAS
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Dabema (Dahoma, Bukundu), Iroko (Mvuli, Kambala, Semli, Rokko), Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Količina: 1 40'kontejner mesečno, Dužina: 8 ft
Ponuda 18318124 17 Sep 2020 13:17

Za Rezanje

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Cedar, Količina: 37 kamion Spot - 1 put , Prečnik: 70 cm, Dužina: 6 m, Kvalitet: construction