Ponuda 18400665 22 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: sliced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-10 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1290 mm
Ponuda 18373569 20 Feb 2024 04:00

Sapelli Ljušteno

Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.2-0.5 mm, Dužina: 2500 mm, Širina: 1290 mm
Ponuda 18373782 20 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča, Topola

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Topola, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1530 mm, Dužina: 3100 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: CONSTRUCTION,FURNITURE
Ponuda 18373614 20 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir Topola

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: Topola, Kapacitet - rezanja: sleced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-20 mm, Dužina: 2600 mm, Širina: 1300 mm
Ponuda 18373617 20 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča, Topola

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Topola, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Topola, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1530 mm, Dužina: 3100 mm, Klasa: AA/AA, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: fsc, Upotreba: FURNATURE,CONSTRUCTION
Ponuda 18374441 20 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir Topola

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: Topola, Kapacitet - rezanja: sliced veneer, Porijeklo: Kina, Kvalitet: AA(extra), Količina: 50 - 1000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-20 mm, Dužina: 2600 mm, Širina: 1300 mm
Ponuda 18407883 29 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča, Eukaliptus

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Eukaliptus, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Eukaliptus, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1530 mm, Dužina: 3100 mm, Klasa: BB/CC, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18407882 29 Feb 2024 04:00

Ljušteno

Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.3-1.0 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1270 mm
Ponuda 18407881 29 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: sliced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-10 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1290 mm
Ponuda 18407880 29 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18407764 28 Feb 2024 04:00

Ljušteno

Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.3-1.0 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1270 mm
Ponuda 18407763 28 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: sliced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-10 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1290 mm
Ponuda 18407758 28 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18398408 26 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: sliced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-20 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1280 mm
Ponuda 18398409 26 Feb 2024 04:00

Ljušteno

Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.3-0.5 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1270 mm
Ponuda 18398411 26 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18398536 26 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6 ; 40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: AA, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18398539 26 Feb 2024 04:00

Ljušteno

Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.3 ; 1.0 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1270 mm
Ponuda 18398435 24 Feb 2024 04:00

Ljušteno

Vrsta drveta: poplar, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Debljina: 0.3-1.0 mm, Dužina: 2490 mm, Širina: 1270 mm
Ponuda 18398439 24 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18400652 22 Feb 2024 04:00

Prirodna Šperploča

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: poplar, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: poplar, Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1220 mm, Dužina: 2440 mm, Klasa: A/A, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: FSC, Upotreba: FURNITURE
Ponuda 18436195 20 Feb 2024 08:27

In Topola ljuštenje- furnir 50-1000 m3 / spot - 1 put pošiljalac Kina

Vrsta drveta: Topola, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.2-0.8 in, Dužina: 2500 in, Širina: 1250 in
Ponuda 18436193 20 Feb 2024 08:23

Prirodna Šperploča, Eucalyptus

Tip šperploče: Prirodna Šperploča, Vrsta - lice: Eucalyptus, Vrsta - unutrašnja strana - imitacija: Eucalyptus, Količina: 50 - 20000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 3.6-40 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 2500 mm, Klasa: BB/CC, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: BB/CC, Upotreba: FURNATURE
Ponuda 18375987 19 Feb 2024 04:00

Sapelli Ljušteno

Vrsta drveta: Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Kina, Debljina: 0.2-0.5 mm, Dužina: 2500 mm, Širina: 1290 mm
Ponuda 18375988 19 Feb 2024 04:00

Konstruisani Furnir Topola

Tip rezanog furnira: Konstruisani Furnir, Vrsta drveta: Topola, Kapacitet - rezanja: sleced, Porijeklo: Kina, Kvalitet: A(prva), Količina: 50 - 2000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 0.2-20 mm, Dužina: 2500 mm, Širina: 1300 mm