Potražnje Očistiti sve
Potražnja 18374654 05 Jul 2022 10:51

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2.5+ m
Potražnja 18374655 11 Jun 2022 09:16

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: b/c, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40+ cm, Dužina: 3+ m
Potražnja 18374653 11 Jun 2022 09:16

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: F, A, B, C, D, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2.5+ m
Potražnja 18374659 11 Jun 2022 09:15

Za Rezanje, Bukva, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Kvalitet: F/A/B/C/D, Količina: 1000 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3.5+ m
Potražnja 18374657 11 Jun 2022 09:15

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: B, C, D, Količina: 1000 m3 mesečno, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2.5+ m
Potražnja 18374656 10 Jun 2022 21:29

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: b/c, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 25+ cm, Dužina: 2.5+ m
Potražnja 18378350 19 May 2022 17:33

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: F/A/B/C/D, Količina: 300 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3.5+ m
Potražnja 18378349 19 May 2022 17:32

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 500 m3 mesečno, Prečnik: 20+ mm, Dužina: 3-12 m
Potražnja 18378348 19 May 2022 17:25

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 400 m3 mesečno, Prečnik: 35+ cm, Dužina: 2,5+ m
Potražnja 18378346 19 May 2022 17:22

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 300 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 4+ m
Potražnja 18378342 19 May 2022 16:55

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 1000 m3 mesečno, Prečnik: 30+ cm, Dužina: 3 - 11.5 m
Potražnja 18378205 18 May 2022 20:10

Za Rezanje, Hrast

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Hrast, Kvalitet: a/b/c, Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30 cm, Dužina: 2,5+ m