Ponuda 18387448 08 Jul 2024 10:18

Grooved Blocks Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Grooved Blocks, Količina: 495 - 20000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18400762 08 Jul 2024 10:18

Evro Paleta - EPAL Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 495 - 20000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 144 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18405052 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju bor - crveno drvo jednostrana paleta 800 mm * 1200 mm 660-15000 pieces / mjesec

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 660 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 133 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18395044 08 Jul 2024 10:17

Evro Paleta - EPAL Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 495 - 20000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 144 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18423951 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 660-15000 pieces / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 660 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 145 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18425430 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Jednostrana Paleta 1000 mm * 1200 mm 660-15000 pieces / mjesec

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 660 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 140 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18435808 08 Jul 2024 10:17

Novo Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 500-20000 komada / spot - 1 put

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 500 - 20000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18435809 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 500-40000 komada / spot - 1 put

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 500 - 40000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18435810 08 Jul 2024 10:17

Nev/koristi se Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 500-40000 komada / spot - 1 put

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 500 - 40000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18435811 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Jednostrana Paleta 1200 mm * 800 mm 500-20000 komada / spot - 1 put

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 500 - 20000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 140 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18419156 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Jednostrana Paleta 1000 mm * 1200 mm 560-15000 m3 / mjesec

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 560 - 15000 m3 mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 133 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18405050 08 Jul 2024 10:17

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju evro paleta - epal 800 mm * 1200 mm 660-15000 pieces / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 660 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18419386 08 Jul 2024 09:07

Jednostrana Paleta Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 560 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 133 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18405046 08 Jul 2024 09:07

Novo Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 660-15000 pieces / mjesec

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 660 - 15000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18365396 07 Jul 2024 04:00

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 800 mm * 1200 mm 495-10000 komada / spot

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 495 - 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18444960 05 Jul 2024 13:04

Novo Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 594-10000 komada / spot

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 594 - 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18444961 05 Jul 2024 13:04

Nev/koristi se Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 594-10000 komada / spot

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 594 - 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18444962 05 Jul 2024 13:03

Reciklirano – korišćena, u dobrom stanju Bor - Crveno Drvo Evro Paleta - EPAL 1200 mm * 800 mm 594-10000 komada / spot

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 594 - 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18444964 05 Jul 2024 13:03

Nev/koristi se Bor - Crveno Drvo Jednostrana Paleta 1200 mm * 800 mm 594-10000 komada / spot

Tip: Jednostrana Paleta, Količina: 594 - 10000 komada Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 140 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Potražnja 18387443 30 Jun 2024 10:30

Evro Paleta - EPAL Za Recikliranje - Za Popravku

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 50000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18372305 15 Jun 2024 04:00

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Korišćeno Drvo, Količina: 10 - 300 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda 18343265 15 May 2024 04:00

Evro Paleta - EPAL Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 - 10000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 1200 mm, Dužina: 800 mm
Ponuda 18342202 03 May 2024 04:00

Evro Paleta - EPAL Reciklirano – Korišćena, U Dobrom Stanju

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 700 - 5000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18387446 10 Apr 2024 10:28

Evro Paleta - EPAL Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 495 - 20000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18348001 03 Apr 2023 04:00

Evro Paleta - EPAL Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 10000 komada mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 143 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm