Potražnja 18325797 14 Jan 2021 16:57

Bor - Crveno Drvo, Neklizajući Brodski Pod (1 Strana)

Vrsta/materijal : Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Neklizajući Brodski Pod (1 Strana), Količina: 75 m3 Spot - 1 put , Širina: 120 mm, Dužina: 3300 - 4500 mm, Debljina: 28 mm
Potražnja 18329435 14 Jan 2021 16:55

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
19; 25; 38; 63; 75 mm 115; 150; 100; 225 mm U/S
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 1000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 4.2+ m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18329434 14 Jan 2021 16:49

Smreka, 400-500 m3 mesečno

Vrsta drveta: Smreka, Količina: 400-500 m3 mesečno, Debljina: 16; 19; 22 mm, Širina: 100; 120 mm, Dužina: 1.2; 2.4; 3.6; 4.8 m, Kvalitet: 3 et 4
Potražnja 18324146 14 Jan 2021 16:46

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 38; 50; 60; 75 mm 12+ cm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1+ m
Potražnja 18317194 08 Sep 2020 16:35

Okrajčena Daska, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
25; 38; 60 mm 20 cm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Količina: 300 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.3 m