Kategorija proizvoda: Četinari - Rezanja Očistiti sve
Ponuda 18349815 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349820 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349823 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Prosušeno(KD 18-20%)
Ponuda 18349847 06 Sep 2021 10:33

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349849 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349846 06 Sep 2021 10:33

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349850 06 Sep 2021 10:33

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349851 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
47 mm 150 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349854 06 Sep 2021 10:33

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349858 06 Sep 2021 10:32

Okrajčena Daska, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
45+ mm 70+ mm 1
Vrsta drveta: Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349863 06 Sep 2021 10:32

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349865 06 Sep 2021 10:32

Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
2.7 mm 13 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349861 06 Sep 2021 10:27

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 85 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)