Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18349815 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349820 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349823 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Prosušeno(KD 18-20%)
Ponuda 18349811 06 Sep 2021 10:34

Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 200 mm F 1
Tip: Grede, Stubovi, Prizmirani Komadi, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349831 06 Sep 2021 10:34

Okrajčena Daska, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349838 06 Sep 2021 10:34

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349836 06 Sep 2021 10:33

Traverse, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 250 mm F 1
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Količina: 380 - 5000 pieces Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm
Ponuda 18349839 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349844 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Trešnja

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Trešnja, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349847 06 Sep 2021 10:33

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349849 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349846 06 Sep 2021 10:33

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349850 06 Sep 2021 10:33

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349840 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349851 06 Sep 2021 10:33

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
47 mm 150 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18351800 06 Sep 2021 10:33

Bukva, Breza, Hrast Drveni Briketi Ukrajina

Tip: Drveni briketi, Količina: 2 - 10 kamion Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Breza, Hrast
Ponuda 18349854 06 Sep 2021 10:33

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349909 06 Sep 2021 10:33

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349858 06 Sep 2021 10:32

Okrajčena Daska, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
45+ mm 70+ mm 1
Vrsta drveta: Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349863 06 Sep 2021 10:32

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349913 06 Sep 2021 10:32

Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349915 06 Sep 2021 10:32

Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo, Sibirska Smreka, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349865 06 Sep 2021 10:32

Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
2.7 mm 13 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349916 06 Sep 2021 10:32

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18349920 06 Sep 2021 10:32

Slamarica, Bilo Koji

Tip: Slamarica, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm