Ponuda 18349927 22 Jul 2021 07:49

OSB, 12 mm

Tip: OSB, Količina: 15 - 500 paleta Spot - 1 put , Debljina: 12 mm, Širina: 625 mm, Dužina: 2500 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: AA, Finiranje stranica: 4 ižljebljene strane i pera, Boja: Natural
Ponuda 18349926 22 Jul 2021 07:47

OSB, 10 mm

Tip: OSB, Količina: 20 - 500 paleta Spot - 1 put , Debljina: 10 mm, Širina: 625 mm, Dužina: 2500 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: AA, Finiranje stranica: 2 ižljebljene strane i pera, Boja: Natural
Ponuda 18349924 22 Jul 2021 07:41

OSB, 10 mm

Tip: OSB, Količina: 20 - 500 paleta Spot - 1 put , Debljina: 10 mm, Širina: 1250 mm, Dužina: 2500 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: AA, Boja: Natural
Ponuda 18349922 22 Jul 2021 07:01

CP Paleta, Novo

Tip: CP Paleta, Količina: 1100 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Visina: 138 mm, Širina: 114 mm, Dužina: 114 mm
Ponuda 18349921 22 Jul 2021 06:56

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18349920 22 Jul 2021 06:54

Slamarica, Bilo Koji

Tip: Slamarica, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18349916 22 Jul 2021 06:50

Evro Paleta - EPAL, Bilo Koji

Tip: Evro Paleta - EPAL, Količina: 1000 - 10000 pieces Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm
Ponuda 18349915 22 Jul 2021 06:47

Sibirski Ariš, Bor - Crveno Drvo, Sibirska Smreka, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Sibirski ariš, Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349913 22 Jul 2021 06:45

Sibirski Bor, Jela -Bjelo Drvo, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Sibirski bor, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349909 22 Jul 2021 06:42

Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor, 52 - 5000 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Dužina: 1200 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18349865 21 Jul 2021 14:00

Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
2.7 mm 13 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349863 21 Jul 2021 13:56

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349861 21 Jul 2021 13:49

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Sibirski Bor

Debljina Širina Kvalitet
22 mm 85 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Sibirski bor, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349858 21 Jul 2021 13:41

Okrajčena Daska, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
45+ mm 70+ mm 1
Vrsta drveta: Sibirska smreka, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349854 21 Jul 2021 13:34

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349851 21 Jul 2021 13:27

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
47 mm 150 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349850 21 Jul 2021 13:22

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
2.7 cm 13 cm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 5000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2.44 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349849 21 Jul 2021 13:16

Okrajčena Daska, Sibirski Ariš

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Sibirski ariš, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349847 21 Jul 2021 13:11

Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349846 21 Jul 2021 13:07

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 52 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18349844 21 Jul 2021 13:02

Okrajčena Daska, Trešnja

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Trešnja, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349840 21 Jul 2021 12:59

Okrajčena Daska, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349839 21 Jul 2021 12:47

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349838 21 Jul 2021 12:44

Okrajčena Daska, Bukva

Debljina Širina Kvalitet
20 mm 35 mm F 1
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 48 - 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3000 mm
Ponuda 18349836 21 Jul 2021 12:40

Traverse, Hrast, Crveni Hrast

Debljina Širina Kvalitet
150 mm 250 mm F 1
Tip: Traverse, Vrsta drveta: Hrast, Crveni hrast, Količina: 380 - 5000 pieces Spot - 1 put , Dužina: 2400 mm