Kategorija proizvoda: Palete - Pakovanje Očistiti sve
Ponuda 18373337 26 Dec 2022 04:00

Evro Paleta - EPAL, Novo

Tip: Evro Paleta - EPAL, Porijeklo: Belarus, Količina: 10000 - 100000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Utovariva težina/zapremina: 2-3 tona, Oznaka tretmana: ISPM 15
Ponuda 18377904 15 Aug 2022 04:00

Slamarica, Novo

Tip: Slamarica, Porijeklo: Belarus, Količina: 700 - 100000 pieces mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Visina: 144 mm, Širina: 800 mm, Dužina: 1200 mm, Utovariva težina/zapremina: 2-3 tona, Oznaka tretmana: ISPM 15