Ponuda 18382455 28 Jun 2022 12:56

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, FSC

Debljina Širina Kvalitet
16-90 mm 75-150 mm AB
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 42 - 1000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1-4 m, Sušenje: Prosušeno(KD 18-20%)
Ponuda 18359066 02 May 2022 12:32

Puno Drvo, Bor - Crveno Drvo, Unutrašnje Oplate

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Unutrašnje Oplate, Količina: 44 - 200 m3 mesečno, Debljina: 14-19 mm, Širina: 80-120 mm, Dužina: 1-5 m, Kvalitet: A, AB
Ponuda 18369233 02 May 2022 12:32

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, FSC

Debljina Širina Kvalitet
45 mm 70; 95; 145 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Ukrajina, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 42 - 420 m3 mesečno, Dužina: 3000-4000 mm, Sušenje: Prosušeno(KD 18-20%)
Ponuda 18343708 02 May 2022 12:32

Bor - Crveno Drvo, Brodski Pod (E4E)

Vrsta/materijal : Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Region: Ukraine, Tip: Brodski Pod (E4E), Količina: 44 - 440 m3 mesečno, Širina: 90-145 mm, Dužina: 3000-4000 mm, Debljina: 19-32 mm