Ponuda 18421014 10 Jun 2024 14:47

Okrajčena Daska Bukva

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120-350 mm BC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 30 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2200-4000 mm
Ponuda 18309502 16 Jul 2024 10:32

Kuća - Baraka, Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Tip: Kuća - Baraka, Porijeklo: Montenegro, Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 20 - 10000 m2 (sqm) Spot - 1 put
Ponuda 18404439 16 Jul 2024 10:32

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Količina: 24 - 30.000 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bukva, Kvalitet: A1/A2
Ponuda 18439151 16 Jul 2024 10:32

Bukva 50 mm * 120-500 mm * 2200-4000 mm okrajčena daska vještačko sušenje 3-3 40'kontejner / spot

Debljina Širina Kvalitet
50 mm 120-500 mm 3A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 3 - 3 40'kontejner Spot - 1 put , Dužina: 2200-4000 mm
Ponuda 18408439 12 Jun 2024 04:00

Okrajčena Daska Bukva

Debljina Širina Kvalitet
25; 50 mm 8 - 45 cm AB/BC
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1 40'kontejner Spot - 1 put , Dužina: 2100 - 4000; 1100 - 1900; 300 - 900 mm
Ponuda 18306482 10 Jun 2024 14:48

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
22+ mm 50+ mm 3A
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 - 30000 m3 godišnje, Dužina: 1000+ mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18308311 10 Jun 2024 14:47

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Montenegro, Količina: 25 - 30000 m3 Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Jela (Picea abies)-Bjelo drvo