Ponuda 18435524 12 Jul 2024 16:00

Hrast i 27 mm * 100+ mm * 1800-3000 mm okrajčena daska vještačko sušenje 70-70 m3 / spot

Debljina Širina Kvalitet
27 mm 100+ mm I
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 70 - 70 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1800-3000 mm