Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18357091 08 Apr 2022 11:05

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Briketi Rusija

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Rusija, Količina: 30 - 400 tona godišnje, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo