Ponuda 18406597 08 Feb 2024 13:33

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Njemačka, Količina: 300 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18310284 08 Feb 2024 13:32

Evropski Lišćari, Puno Drvo, Bukva

Vrsta drveta: Bukva, Porijeklo: Njemačka, Tip: Dijelovi Namještaja, Finalna upotreba: Möbelproduktion , Količina: 1 - 20000 m3 mesečno, Dimenzije: 26 (23.8mm) x 42; 52; 56; 62; 68; 75; 80; 100; 125 x 200-3000 mm
Ponuda 18424535 08 Feb 2024 13:32

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni briketi, Porijeklo: Njemačka, Količina: 24 - 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Kvalitet: A1
Ponuda 18419845 08 Feb 2024 13:32

Četvrtače Bukva

Debljina Širina Kvalitet
23.8 mm 42-125 mm AAA, CCC
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 1 - 20000 m3 mesečno, Dužina: 200-3.000 mm
Ponuda 18419855 08 Feb 2024 13:32

Okrajčena Daska Bukva

Debljina Širina Kvalitet
23-78 mm 7.5+ cm Pollmeier
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Količina: 15 - 30000 m3 mesečno, Dužina: 1.85 - 3.35 m
Ponuda 18424937 08 Feb 2024 13:28

Okrajčena Daska Bukva PEFC

Debljina Širina Kvalitet
23.8 mm 42; 48; 50; 54; 68; 80; 100 mm Pollmeier
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Bukva, Glavna karakteristika: PEFC, Količina: 15 - 30000 m3 mesečno, Dužina: 2.45; 3.05; 3.35 m