Ponude Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18315176 18 Aug 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15-42 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 500-5000 mm
Ponuda 18306512 18 Aug 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 15-42 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 500-5000 mm
Ponuda 18311091 16 Aug 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 15-42 mm, Širina: 100-1250 mm, Dužina: 500-5000 mm
Ponuda 18321686 26 Jul 2021 04:00

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Hrast, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 18-60 mm, Širina: 330-1250 mm, Dužina: 800-3000 mm
Ponuda 18311543 18 Jul 2021 04:01

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Bijeli Jasen

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Bijeli jasen, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 20; 30; 40 mm, Širina: 300-1200 mm, Dužina: 500-5000 mm