Ponuda 18308401 06 Jul 2020 10:41

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20+ mm 12+ mm 3.2
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 36 - 300 m3 mesečno, Dužina: 2.5+ m, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18296606 25 Jun 2020 12:16

Okrajčena Daska, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
20; 22; 24; 25; 26; 28; 32; 38; 43; 45; 50 mm 20; 22; 24; 25; 26; 28; 32; 38; 43; 45; 50 mm A
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 50 - 300 m3 mesečno, Dužina: 2100+ m, Sušenje: Prosušeno(25-35%)
Ponuda 18306536 22 Jun 2020 08:49

Okrajčena Daska, Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
25; 32; 50; 40; 80; 100; 150; 160; 180+ mm 80; 100; 140; 150; 160; 200+ mm 0A
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Tip: Okrajčena Daska, Količina: 34 - 400 m3 mesečno, Dužina: 3000; 4000; 6000; 5000; 7000; 4000+ mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18296603 19 Feb 2020 11:04

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
18+ mm 100+ mm A
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 25 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2+ m, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18296585 19 Feb 2020 09:27

Rekonstituisani Bulovi, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
30-43 mm 2+ m A
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Količina: 25 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18296498 18 Feb 2020 13:45

Okrajčena Daska, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Širina Kvalitet
30 mm 120+ mm A
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Količina: 35 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2-3 m
Ponuda 18296368 17 Feb 2020 14:44

Rekonstituisani Bulovi, Smeđi Jasen, Bijeli Jasen

Debljina Dužina Kvalitet
40 mm 2000+ mm 3
Tip: Rekonstituisani Bulovi, Vrsta drveta: Smeđi jasen, Bijeli jasen, Količina: 35 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18295994 13 Feb 2020 10:45

Jela , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 120+ mm (*)CD_GradingSof_Ro_Sawn_Timber_B
Vrsta drveta: Jela (Abies alba), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2+ mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)