Potražnja 18286855 08 May 2020 10:33

Bor - Crveno Drvo, 50 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Širina: 200; 100; 130; 80 mm, Dužina: 6000; 3000 mm, Kvalitet: Izvozni kvalitet(ambalaža/palete)
Potražnja 18296737 20 Feb 2020 08:28

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, 100 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 100 m3 mesečno, Debljina: 10-100 mm, Kvalitet: 3A