Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18330422 16 Jul 2024 11:04

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Drveni peleti, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 25 - 400 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Kvalitet: A1
Ponuda 18341809 16 Jul 2024 11:04

Trupci crne Topole (Populus nigra)

Proizvod: Za Rezanje, Vrsta drveta: Crna topola, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 400 - 500 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 30 - 50 cm, Dužina: 3 - 10 m