Ponuda 18402036 10 May 2024 04:00

Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci

Tip: Piljevina Iz Šume, Porijeklo: Vijetnam, Količina: 30000 - 55000 suva tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Bagrem, Eucalyptus
Ponuda 18416926 10 May 2024 04:00

Stubovi Bambus

Proizvod: Stubovi, Vrsta drveta: Bambus, Porijeklo: Vijetnam, Količina: 5000 komada Spot - 1 put , Prečnik: 4-10 cm, Dužina: 1-10 m