Kategorija proizvoda: Palete - Pakovanje Očistiti sve
Ponuda 18304905 07 Jun 2021 10:17

Stickers - Stacking Sticks, Novo

Tip: Stickers - Stacking Sticks, Porijeklo: Hrvatska, Količina: 1 - 30 kamion mesečno, Vrsta drveta: Grab, Visina: 20; 25 mm, Širina: 30 mm, Dužina: 106; 110 mm