Ponuda 18424185 25 Sep 2023 15:47

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
30-50 mm 50 mm C24
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 40 - 400 m3 Spot - 1 put , Dužina: 400-500 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18420323 25 Sep 2023 15:47

Bukva Drveni Briketi Mađarska

Tip: Drveni briketi, Količina: 23 - 50 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Kvalitet: A1
Ponuda 18424186 25 Sep 2023 15:47

Bukva, Hrast Drveni Briketi Mađarska

Tip: Drveni briketi, Količina: 23 - 230 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva, Hrast, Kvalitet: A1
Ponuda 18422007 25 Sep 2023 15:47

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 200 mm C24
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 40 - 2000 m3 mesečno, Dužina: 3-9 m, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)
Ponuda 18424187 25 Sep 2023 15:47

Breza Drveni Briketi Mađarska

Tip: Drveni briketi, Količina: 23 - 345 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Breza, Kvalitet: A1
Ponuda 18424188 25 Sep 2023 15:47

Bor - Crveno Drvo, 40 - 400 m3 mesečno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 40 - 400 m3 mesečno, Debljina: 22 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18424190 25 Sep 2023 15:47

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Mađarska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 26 - 260 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18424192 25 Sep 2023 15:47

Bukva Drva Za Potpalu/Oblice Cepane Mađarska

Tip: Drva Za Potpalu/Oblice Cepane, Količina: 36 - 360 tona mesečno, Vrsta drveta: Bukva
Ponuda 18424193 25 Sep 2023 15:47

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
45 mm 45-200 mm C24
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 45 - 450 m3 mesečno, Dužina: 3600-5400 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18424295 25 Sep 2023 15:47

Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti Mađarska

Tip: Drveni peleti, Količina: 24 - 240 tona mesečno, Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Kvalitet: A1
Ponuda 18425015 25 Sep 2023 15:47

Breza Drveni Briketi Mađarska

Tip: Drveni briketi, Količina: 23 - 230 tona mesečno, Vrsta drveta: Breza, Kvalitet: A1
Ponuda 18418425 01 Aug 2023 10:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo Drveni Peleti Mađarska

Tip: Drveni peleti, Količina: 23 - 230 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Kvalitet: A1
Ponuda 18379278 01 Aug 2023 10:00

Jela -Bjelo Drvo, 38 - 38 m3 Spot - 1 put

Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 38 - 38 m3 Spot - 1 put , Debljina: 22 mm, Kvalitet: 3A
Ponuda 18420113 01 Aug 2023 10:00

Jela -Bjelo Drvo

Debljina Širina Kvalitet
30 mm 50 mm C24
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 38 - 380 m3 mesečno, Dužina: 4000 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)