Samo slika Očistiti sve
Ponuda 18425869 08 Jul 2024 12:55

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Ariš , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
17-220 mm 30-280 mm 2-5 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18425849 08 Jul 2024 12:29

BSH Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
140; 160; 180; 200; 220; 240 mm 180; 200; 220; 240; 260; 280; 320; 360; 400; 440; 480 mm 2-16 ft
Tip: BSH, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18425753 05 Jul 2024 13:20

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
45; 60 mm 45; 70; 95; 120; 145; 170; 195; 220; 245 mm 3-6 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18427195 05 Jul 2024 13:05

Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo, Ariš BSH 50-160 mm * 180-480+ mm * 11-19+ m nrdijski normativ tc 45-10000 m3 / spot pošiljalac Poljska

Debljina greda Širina greda Dužina greda
50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 160+ mm 180; 200; 220; 240; 260; 280; 320; 360; 400; 440; 480+ mm 11; 12; 13; 13.5; 14; 15; 16; 18; 19+ m
Tip: BSH, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Ariš (Larix spp.), Količina: 45 - 10000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18426756 05 Jul 2024 13:05

Bor - Crveno Drvo c24 45-160 mm * 80-280 mm * 2-16 mm vještačko sušenje 50-100000 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
45; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160 mm 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280 mm C24
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno, Dužina: 2-16 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)