Ponuda 18425837 08 Jun 2024 10:23

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
45; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160 mm 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280 mm 2-16 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18425849 08 Jun 2024 10:23

BSH Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
140; 160; 180; 200; 220; 240 mm 180; 200; 220; 240; 260; 280; 320; 360; 400; 440; 480 mm 2-16 ft
Tip: BSH, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18428199 08 Jun 2024 10:22

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
12-140 mm 20-280 mm 1800- 6000 mm
Tip: Deski, łaty-kontrłaty, kantówki, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 10000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18426754 08 Jun 2024 10:22

Jela-Bjelo Drvo 45-60 mm * 45-245 mm * 3000-6000 mm vještačko sušenje 10-100000 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
45; 60 mm 45; 70; 95; 120; 145; 170; 195; 220; 245 mm B
Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 100000 m3 mesečno, Dužina: 3000-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18428200 08 Jun 2024 10:22

Ariš, Sibirski Ariš čvrsta strukturna građa - građa spojena prstima 14-19 mm * 121-146 mm * 4- 5.10 m nrdijski normativ tc 45-100000 m3 / spot pošiljalac Poljska

Debljina greda Širina greda Dužina greda
14; 19 mm 121-146 mm 4- 5.10 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Sibirski ariš, Količina: 45 - 100000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18426735 08 Jun 2024 10:22

30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300 mm

Tip: Wood Insulation Boards, Količina: 70 - 10000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300 mm, Širina: 575; 625 mm, Dužina: 1200-1250 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: European Grading Rules
Potražnja 18437571 08 Jun 2024 10:21

Bor - Crveno Drvo 25-32 mm * 46-85 mm * 3-6 m vještačko sušenje 100 m3 / spot - 1 put

Debljina Širina Kvalitet
25 ; 32 mm 75; 85; 46 mm US / SF
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 100 m3 Spot - 1 put , Dužina: 3-6 m, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Potražnja 18437459 08 Jun 2024 10:21

Sibirski Ariš, Brodski Pod (E2E)

Vrsta/materijal : Sibirski ariš, Tip: Brodski Pod (E2E), Količina: 50 m3 Spot - 1 put , Širina: 19 mm, Dužina: 4-5 m, Debljina: 146 mm
Ponuda 18425869 08 Jun 2024 10:21

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Ariš , Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
17-220 mm 30-280 mm 2-5 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 35 - 100000 m3 mesečno
Ponuda 18426756 04 Jun 2024 23:27

Bor - Crveno Drvo c24 45-160 mm * 80-280 mm * 2-16 mm vještačko sušenje 50-100000 m3 / mjesec

Debljina Širina Kvalitet
45; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160 mm 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280 mm C24
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno, Dužina: 2-16 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18427195 04 Jun 2024 23:27

Bor - Crveno Drvo, Jela-Bjelo Drvo, Ariš BSH 50-160 mm * 180-480+ mm * 11-19+ m nrdijski normativ tc 45-10000 m3 / spot pošiljalac Poljska

Debljina greda Širina greda Dužina greda
50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 160+ mm 180; 200; 220; 240; 260; 280; 320; 360; 400; 440; 480+ mm 11; 12; 13; 13.5; 14; 15; 16; 18; 19+ m
Tip: BSH, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Ariš (Larix spp.), Količina: 45 - 10000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18429449 04 Jun 2024 23:27

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
17 - 23 mm 75 - 160 mm 2500-6000 mm
Tip: Kantówki łaty kontrłaty, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 100000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18425867 04 Jun 2024 23:27

OSB, 8; 9; 10; 12; 15; 18; 22; 25 mm

Tip: OSB, Količina: 39 - 100000 m3 Spot - 1 put , Debljina: 8; 9; 10; 12; 15; 18; 22; 25 mm, Širina: 625-1250 mm, Dužina: 2500; 2650; 2800; 3000 mm, Normativ - zahtjevi kvalitete - prema: EN 300 PEFC FSC CE
Ponuda 18428194 04 Jun 2024 23:27

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
40; 45; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300 mm 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280 mm 4-13.5+ m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 10 - 10000 m3 Spot - 1 put
Ponuda 18425753 04 Jun 2024 23:27

Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH) Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Debljina greda Širina greda Dužina greda
45; 60 mm 45; 70; 95; 120; 145; 170; 195; 220; 245 mm 3-6 m
Tip: Čvrsta Strukturna Građa - Građa Spojena Prstima (KVH), Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Količina: 50 - 100000 m3 mesečno
Potražnja 18436003 20 May 2024 10:54

Douglas, Jela 54 mm * 157 mm * 5120 mm svježe rezano 500 m3 / spot

Debljina Širina Kvalitet
54 mm 157 mm A
Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Jela (Abies alba), Količina: 500 m3 Spot - 1 put , Dužina: 5120 mm, Sušenje: Svježe rezano (zeleno)