Kategorija proizvoda: Ogrevno Drvo - Drvni Ostatci Očistiti sve
Ponuda 18309819 21 Jun 2020 11:32

Bor - Crveno Drvo Drvni Opiljci Rusija

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 20 suva tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo
Ponuda 18299950 19 Jun 2020 04:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Sibirska Smreka Drvni Opiljci Rusija

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 20 - 500 tona mesečno, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Sibirska smreka
Ponuda 18299999 21 Mar 2020 06:37

Jela -Bjelo Drvo Drvni Opiljci Rusija

Tip: Drvni Opiljci, Količina: 20 - 100 tona Spot - 1 put , Vrsta drveta: Jela (Picea abies)-Bjelo drvo