Ponuda 18429546 12 Jun 2024 11:01

Četvrtače Hrast

Debljina Širina Kvalitet
80 mm 40 mm F 1a
Tip: Četvrtače, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 - 200000000 m3 godišnje, Dužina: 1 m
Ponuda 18429543 12 Jun 2024 11:01

Ariš 0a 21 -42 mm * 120-145 mm * 2000-5000 mm vještačko sušenje 30-5000 m3 / godina

Debljina Širina Kvalitet
21 -42 mm 120-145 mm 0A
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 30 - 5000 m3 godišnje, Dužina: 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18431430 04 Jun 2024 09:03

Ariš 0a 20-95 mm * 2000-5000 mm samica svježe rezano 32-130 m3 / mjesec pošiljalac Poljska

Debljina Dužina Kvalitet
20-95 mm 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 mm 0A
Tip: Samica, Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Količina: 32 - 130 m3 mesečno
Ponuda 18376018 04 Jun 2024 09:03

Ariš 1 44 mm * 68 mm * 2000 - 6000 mm prirodno sušenje 35-350 m3 / mjesec pošiljalac Poljska

Debljina Širina Kvalitet
44 mm 68 mm 1
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Količina: 35 - 350 m3 mesečno, Dužina: 2000 - 6000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18376026 04 Jun 2024 09:03

Bor - crveno drvo 1 44 mm * 68 mm * 2000 - 5000 mm prirodno sušenje 35-350 m3 / mjesec pošiljalac Poljska

Debljina Širina Kvalitet
44 mm 68 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 35 - 350 m3 mesečno, Dužina: 2000 - 5000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18429544 04 Jun 2024 09:03

Ariš

Debljina Širina Kvalitet
32 mm 150 mm 0A
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 32 - 5000 m3 godišnje, Dužina: 2; 3; 4; 5 m, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18317260 04 Jun 2024 09:03

Ariš 0a 25 mm * 100-150 mm * 2000-5000 mm prirodno sušenje 40-400 m3 / spot - 1 put

Debljina Širina Kvalitet
25 mm 100 ; 125 ; 150 mm 0A
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 40 - 400 m3 Spot - 1 put , Dužina: 2000; 3000; 4000; 5000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18429541 04 Jun 2024 09:03

Ariš

Debljina Širina Kvalitet
15 mm 153 mm 0A
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Količina: 40 - 2000 m3 godišnje, Dužina: 1.8; 2; 2.4 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)
Ponuda 18376028 22 Apr 2024 04:00

Douglas , Ariš , Ograde - Paravani, FSC

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Tip: Ograde - Paravani, Količina: 336 - 1344 pieces mesečno
Ponuda 18376017 22 Apr 2024 04:00

1 15-17 mm * 140-155 mm * 1000-4000 mm prirodno sušenje 35-350 m3 / mjesec pošiljalac Poljska

Debljina Širina Kvalitet
15-17 mm 140-155 mm 1
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Količina: 35 - 350 m3 mesečno, Dužina: 1000-4000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18275195 22 Apr 2024 04:00

Douglas , Ariš , Ograde - Paravani, FSC

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Douglas (Pseudotsuga), Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Tip: Ograde - Paravani, Količina: 280 - 1120 komada mesečno
Ponuda 18376015 21 Apr 2024 04:00

Ariš FSC

Debljina Širina Kvalitet
140 mm 140 mm 1
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Poljska, Količina: 35 - 350 m3 mesečno, Dužina: 2000; 2500; 3000; 4000; 5000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18429545 21 Feb 2024 04:00

Ariš , Vrtne Drvene Ploče

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Tip: Vrtne Drvene Ploče, Količina: 30 - 200000000 m3 godišnje
Ponuda 18376022 18 Feb 2024 20:36

Bor - Crveno Drvo

Debljina Širina Kvalitet
15-17 mm 140-155 mm 1
Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Porijeklo: Poljska, Količina: 35 - 350 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1000-4000 mm, Sušenje: Prirodno sušenje (AD)
Ponuda 18321540 23 Jan 2024 16:12

Okrajčena Daska Hrast

Debljina Širina Kvalitet
40 mm 80 mm F 1a
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Hrast, Količina: 30 - 90 m3 mesečno, Dužina: 1000 mm
Ponuda 18325095 23 Jan 2024 07:29

Ariš , Vrtne Drvene Ploče

Tip masivnog drveta: Europsko meko drvo (četinari), Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Porijeklo: Poljska, Tip: Vrtne Drvene Ploče, Količina: 30 - 1200 m3 mesečno
Ponuda 18376319 27 Jul 2022 04:00

Ariš FSC

Debljina Širina Kvalitet
68 mm 68 mm 1
Vrsta drveta: Ariš (Larix spp.), Glavna karakteristika: FSC, Porijeklo: Poljska, Količina: 40 - 400 m3 mesečno, Dužina: 2000-6000 mm, Sušenje: Vještačko sušenje (KD)