Ponuda 18314861 15 May 2021 04:00

Stabla, Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo

Proizvod: Stabla, Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Porijeklo: Rusija, Količina: 35 - 400 m3 Spot - 1 put , Prečnik: 40-120 mm, Dužina: 1000-3000 mm, Kvalitet: 1
Ponuda 18314840 14 May 2021 04:00

Breza, Ljušteno

Vrsta drveta: Breza, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Rusija, Debljina: 1.5-4 mm, Dužina: 1500-3000 mm, Širina: 2400 mm
Ponuda 18314841 14 May 2021 04:00

Bor - Crveno Drvo, Jela -Bjelo Drvo, Ljušteno

Vrsta drveta: Bor (Pinus sylvestris) - Crveno drvo, Jela (Picea abies)-Bjelo drvo, Kapacitet - rezanja: Ljušteno, Porijeklo: Rusija, Debljina: 1.5-4 mm, Dužina: 1500-3000 mm, Širina: 2400 mm
Ponuda 18314844 14 May 2021 04:00

Okrajčena Daska, Breza

Debljina Širina Kvalitet
25-60 mm 50-300 mm 1-3
Tip: Okrajčena Daska, Vrsta drveta: Breza, Količina: 20 - 1000 m3 Spot - 1 put , Dužina: 1-3 m