Kategorija proizvoda: Pune Ploče , Nastavljene, Lijepljene Očistiti sve
Ponuda 18269137 17 Jun 2021 11:46

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Belarus, Sastav: Lijepljene (Prekinute lameme ), Debljina: 20-60 mm, Širina: 1300 mm, Dužina: 4200 mm
Ponuda 18224552 17 Jun 2021 11:45

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Belarus, Sastav: Kontinuirane lamele, Debljina: 20; 26; 40; 45 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 4200 mm
Ponuda 18343689 24 May 2021 11:12

1 Slojni Panel Od Punog Drveta, Hrast

Paneli od punog drveta: 1 slojni panel od punog drveta, Vrsta drveta: Hrast, Porijeklo: Belarus, Sastav: Fingerjoint (Prekinute lamele lameme) , Debljina: 20 mm, Širina: 1000 mm, Dužina: 3100 mm